De beroepsvereniging adviseurs belonings- en formatiemanagement

De BABF

De Beroepsvereniging Adviseurs Belonings- en Formatiemanagement (BABF) is een vereniging voor adviseurs op het gebied van:

  • organisatie- en functiestructurering
  • ontwikkeling en toepassing van belonings- en functiewaarderingssystemen

De Beroepsvereniging Adviseurs Beloningsmanagement en Formatiemanagement (BABF) heeft als belangrijkste doelstelling om de kwaliteit van de beroepsbeoefening van de aangesloten leden op peil te houden en waar nodig te verbeteren door leden:

  • te certificeren voor het gebruik van systemen en methoden op het gebied van functiewaardering en beloning
  • na- en bijscholing en collegiale coaching aan te bieden

De Beroepsvereniging Adviseurs Beloningsmanagement en Formatiemanagement (BABF) zorgt ook voor continuïteit en ontwikkeling van het vakgebied in verschillende maatschappelijke platforms en (P&O) beroepsorganisaties.


Social media


Blogs

Funktiehuis: De Grote Verbouwing’

In de veranderende wereld waarin flexibiliteit en aanpassingsvermogen van organisaties meer en meer op de voorgrond staat gingen online, via een whatsapp chatsessie, BABF-leden de discussie aan over het generieke functiehuis, de grote verbouwing.

 

meer lezen 0 commentaren

3e woensdag in september, de Beloonrede

Terwijl in Den Haag verbale schermutselingen plaatsvonden onder de dekmantel van "de Algemene beschouwingen" gingen online, via een whatsapp chatsessie, BABF-leden de discussie aan over de impact, op het eigen vakgebied, van de in de Troonrede aangekondigde maatregelen; de Beloonrede.

meer lezen 0 commentaren

Wat is het effect van sociale plannen op werkloosheidsduur en baankwaliteit

Sociale plannen zijn een veel voorkomend instrument om het verlies van een baan van werknemers die ontslagen worden bij een massaontslag, te verzachten. Ze bevatten vaak een ontslagvergoeding en hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan. Beide onderdelen vervullen een belangrijke rol.

 

How do severance pay and job search assistance jointly affect unemployment duration and job quality?

meer lezen