De beroepsvereniging adviseurs belonings- en formatiemanagement

De BABF

De Beroepsvereniging Adviseurs Belonings- en Formatiemanagement (BABF) is een vereniging voor adviseurs op het gebied van:

  • organisatie- en functiestructurering
  • ontwikkeling en toepassing van belonings- en functiewaarderingssystemen

De Beroepsvereniging Adviseurs Beloningsmanagement en Formatiemanagement (BABF) heeft als belangrijkste doelstelling om de kwaliteit van de beroepsbeoefening van de aangesloten leden op peil te houden en waar nodig te verbeteren door leden:

  • te certificeren voor het gebruik van systemen en methoden op het gebied van functiewaardering en beloning
  • na- en bijscholing en collegiale coaching aan te bieden

De Beroepsvereniging Adviseurs Beloningsmanagement en Formatiemanagement (BABF) zorgt ook voor continuïteit en ontwikkeling van het vakgebied in verschillende maatschappelijke platforms en (P&O) beroepsorganisaties.


Themamiddag "Adaptieve Organisatie" - 16 nov. 2017

Donderdag 16 november heeft de BABF kennismiddag over “Adaptieve Organisatie” plaatsgevonden in Villa Jongerius in Utrecht. In deze schitterende historische locatie mochten wij ruim 30 deelnemers verwelkomen die geïnspireerd werden door een drietal sprekers.

 

 

Senior staffofficer - ‎MoD/Bureau Reservisten en Samenleving, Ernst Lobbezoo heeft namens het Ministerie van Defensie een presentatie gegeven met als titel Adaptieve Krijgsmacht, samen slimmer en sterker. Daarna wist Dr. Arend J. Ardon het publiek te boeien met zijn visie op cultuur en verandering binnen organisaties. Als laatste was het woord aan Marque Draijer van Evolvere met een praktijkvoorbeeld. Na een heerlijke afsluitend hapje en drankje gingen de deelnemers vol inspiratie en nieuwe inzichten huiswaarts.


We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst.  De eerste twee sprekers hebben hun presentatie beschikbaar gesteld.

Social media


Blogs

Funktiehuis: De Grote Verbouwing’

In de veranderende wereld waarin flexibiliteit en aanpassingsvermogen van organisaties meer en meer op de voorgrond staat gingen online, via een whatsapp chatsessie, BABF-leden de discussie aan over het generieke functiehuis, de grote verbouwing.

 

meer lezen 0 Berichten

3e woensdag in september, de Beloonrede

Terwijl in Den Haag verbale schermutselingen plaatsvonden onder de dekmantel van "de Algemene beschouwingen" gingen online, via een whatsapp chatsessie, BABF-leden de discussie aan over de impact, op het eigen vakgebied, van de in de Troonrede aangekondigde maatregelen; de Beloonrede.

meer lezen 0 Berichten

Wat is het effect van sociale plannen op werkloosheidsduur en baankwaliteit

Sociale plannen zijn een veel voorkomend instrument om het verlies van een baan van werknemers die ontslagen worden bij een massaontslag, te verzachten. Ze bevatten vaak een ontslagvergoeding en hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan. Beide onderdelen vervullen een belangrijke rol.

 

How do severance pay and job search assistance jointly affect unemployment duration and job quality?

meer lezen