3e woensdag in september, de Beloonrede

Terwijl in Den Haag verbale schermutselingen plaatsvonden onder de dekmantel van "de Algemene beschouwingen" gingen online, via een whatsapp chatsessie, BABF-leden de discussie aan over de impact, op het eigen vakgebied, van de in de Troonrede aangekondigde maatregelen; de Beloonrede.

 

Weinig nieuws

In eerste instantie valt er door de oogharen van de BABF-er weinig relevants waar te nemen in de Miljoenennota, er wordt wat geschoven met belastingschijven, de nieuwe bijtellingscategorien beïnvloeden de beleving van de auto van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde, enz.

 

Maar toch

De geleidelijke aanpassing van de minimum jeugdlonen is een aspect dat zowel de BABF-as Beloningsmanagement als de BABF-as Formatiemanagement raakt. De ontwikkelingen rondom de WWZ scherpen ook het interne debat aan; waar richten wij BABF-ers ons feitelijk op? Zijn wij niet heel traditioneel gefocust op medewerkers in loondienst en hebben we de aansluiting met de ontwikkelingen ten aanzien van de flexibele schil gemist? Tomeloze energie steken we in functiehuizen, arbeidsvoorwaarden etc. , terwijl een groeiend aandeel van de personele capaciteit ingekocht wordt op de arbeidsmarkt, ogenschijnlijk niet gehinderd door beleid of maatstaven.

 

Ook onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, er-integratie en de Participatiewet, grijpen in op "de kwantificering en kwalificering van de benodigde personele capaciteit voor de realisatie van doelstellingen en taken van de organisatie" en "de strategie van het beloningsmanagement".

 

Mocht er al ruimte voor twijfel over relevante gespreksonderwerpen voor een instituut als de BABF geweest zijn, dan hoop ik deze met deze blog, geïnspireerd op onze eerste Whatsapp chatsessie, weggenomen te hebben. Ik nodig de lezer van harte uit op deze blog te reageren en/of gebruik te maken van de komende digitale en fysieke contactmomenten. De relevantie van ons vakgebied en de beroepsvereniging bepalen we immers zelf en gezamenlijk.

 

Hans van der Spek

Penningmeester BABF

Reactie schrijven

Commentaren: 0