Funktiehuis: De Grote Verbouwing’

In de veranderende wereld waarin flexibiliteit en aanpassingsvermogen van organisaties meer en meer op de voorgrond staat gingen online, via een whatsapp chatsessie, BABF-leden de discussie aan over het generieke functiehuis, de grote verbouwing.

 

Belang andere instrumenten

Doordat de functies abstract beschreven gaan worden in zo’n functiehuis wordt de flexibiliteit groter en daardoor worden de P-instrumenten belangrijker. Het gesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt daarom ook belangrijker met naast de afspraken op functieniveau ook meer afspraken op persoonsniveau.

 

Beloning

Vanzelf ging de discussie naar belonen. Tegelijkertijd naar generieke functies gaat hand in hand ook de behoefte aan performance belonen omhoog. Ook ging het over toegevoegde waarde zoals hoe bepaal je dat, hoe meet je het en hoe verdeel je het binnen de organisatie?
Daarnaast zijn al de eerste signalen dat het vermogen tot aanpassing zijn intrede doet, namelijk bij het selecteren van een sollicitant.

 

In de discussie kwam ook naar voren dat er geen 1 medewerker is en niet 1 organisatie én dat we in een ontwikkeling zitten waarin we als BABF samen aan de voorkant willen bewegen.

 

Ik hoop dat je door deze 2de whatsapp sessie geïnspireerd bent om de volgende keer mee te doen en/of op deze blog te reageren. De relevantie van ons vakgebied en de beroepsvereniging bepalen we immers zelf en gezamenlijk.

 

Hans Groen

Bestuurslid BABF

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0