Kennismiddag 19 mei 2016

Op donderdag 19 mei a.s. organiseren wij de themabijeenkomst over “Dynamisch Belonen”. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Berenschot in Utrecht.

 

Dynamisch belonen

We hebben een aantrekkelijk programma voor u samengesteld dat inzicht geeft in de trends en structurele ontwikkelingen en handvatten biedt bij het adviseren en implementeren van passende belonings- en arbeidsvoorwaarden.

 

Ontwikkelingen en trends

Deze middag zal dus in het bijzonder gaan over de vraag hoe we ervoor zorgen dat we arbeidsvoorwaarden blijven(d) compenseren, motiveren en goed aansluiten bij structurele ontwikkelingen en trends.

Welke economische en maatschappelijke trends zijn er eigenlijk en hoe grijpen ze in op de toekomstige vormgeving van arbeidsvoorwaarden. En welk effect heeft nieuwe wet en regelgeving?

 


Programma

14.00 uur

14.30 uur

15.30 uur

15.45 uur

 

16.30 uur

 

17.00 uur

Registratie voor de Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering (alleen toegankelijk voor leden van de BABF)

Pauze

Dr. Kilian Wawoe, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zal een lezing geven over economische trends en de impact op belonen en arbeidsvoorwaarden.

Aansluitend zal Hans Kennis, senior partner bij Montae Pensioen expliciet ingaan op de trends op het gebied van pensioen en uitgesteld loon.

Netwerkmoment met een hapje en een drankje

 Sprekers

Kilian W. Wawoe (1972) was tot zijn vertrek bij de ABN-AMRO Bank in 2010 werkzaam in verschillende Human Resources functies in o.a. Nederland, België, Monaco en India.

Thans is hij werkzaam als part-time docent Human Resources management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en daarnaast consultant en public speaker.


Hans Kennis (1972) is sinds 1999 werkzaam bij Montae. Als senior partner is hij binnen Montae verantwoordelijk voor de advisering aan werkgevers en ondernemingsraden. Modernisering, pensioenanalyses en de advisering over pensioenvraagstukken behoren daarbij tot zijn bijzondere aandachtsgebieden.

 

Hans heeft in 1994 zijn studie voor leraar Algemene- en Bedrijfseconomie afgerond aan de Hogeschool Katholieke Leergangen in Tilburg. Vervolgens is hij als econoom (afstudeerrichting Openbare Financiën) in 1997 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg waarna hij als beleidsmedewerker in dienst is getreden bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Binnen de directie Arbeidszaken Overheid bestonden zijn werkzaamheden onder meer uit de advisering van de werkgevers binnen de overheid.

 

Voor zijn studie aan de Universiteit schreef Hans de doctoraalscriptie ‘Herverdelende effecten van eindloon- en middelloonstelsels’. Hij won met deze scriptie de Pensioenprijs van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen. Daarnaast zijn er ook diverse andere publicaties van zijn hand verschenen en is hij spreker bij congressen.