Najaarsconferentie 31 oktober 2013

Op 31 oktober 2013 vond de najaarsconferentie van de BABF plaats in Soestduinen. Het thema voor de bijeenkomst was “Generiek functiehuis”. Uit de grote toestroom aan deelnemers konden we in ieder geval al concluderen dat het onderwerp blijkbaar erg in de belangstelling staat.

 

Op basis van ervaringen van deelnemers bleek dat de implementatie van een generiek functiehuis nog al wat voeten in aarde heeft en bij management, medewerkers nog al wat vragen oproept. In de bijeenkomst werden op een hele speelse manier, met behulp van een externe facilitator, ervaringen van deelnemers gedeeld en bestond de gelegenheid om veel van elkaar te leren.

 

Wat is dat nu een generiek functiehuis? Hoe ontwerp je het, hoe blijft dat ontwerp functioneel, hoe regel je de inhuizing, wat doe je als het huis gerenoveerd of gerestaureerd moet worden?

 

Welke gebruiksmogelijkheden heeft zo’n huis, welk onderhoud, hoe ligt de relatie naar ander HR instrumentarium.

 

Ook werd er kort stil gestaan bij de eventuele consequenties van deze nieuwe trend voor het vak van specialist compensation and benefits. Zal functiebeschrijven en -waarderen straks niet meer bestaan? Moeten we ons vooral gaan richten op beloninginstrumenten, personeelsplanning, outsourcing. Of moeten we ons misschien ook wel meer op de bedrijfskundige aspecten van het HR vak gaan richten.

 

Na een intensieve middag was er tijd om te netwerken en was in ieder geval duidelijk dat er nog voldoende stof om te onderzoeken en bespreken is op het gebied van “ generiek functiehuis” in eventuele volgende bijeenkomsten van de BABF.