Themamiddag 13 november 2014

Op 13 november 2014 organiseerde de BABF een themamiddag in De Bilt over het aangescherpte beloningsbeleid in de financiële sector. Deloitte Accountancy en verzekeraar Achmea informeerden de circa 40 aanwezigen over het strategisch optimaliseren van het beloningsbeleid.

 

Aan de hand van presentaties en discussiestellingen werd ingegaan op het in compliance brengen van het beloningsbeleid met de wet- en regelgeving op het gebied van (bestuurders) beloningen.De middag werd afgesloten met een Beloningstest verzorgd door Human Improvement en Schuurman Beloningsadvies. Door middel van de test werd duidelijk gemaakt hoe belangrijk visie en persoonlijke overtuigingen zijn bij het opstellen van beloningsbeleid.

 

Belangrijkste conclusie van de middag was dat er heel wat af komt op de financiële sector wat betreft regelgeving. En dat het dus de moeite loont om hier op tijd kennis van te nemen.

 

De besproken thema's werden door de aanwezigen als inspirerend, leerzaam, herkenbaar, maar ook als pittig ervaren. Voor sommigen was het een eye-opener, voor andere was het prettig om te merken dat men niet de enige was die met de materie worstelde. Tussen de presentaties door en na afloop was er volop tijd om te netwerken.

 

Voor leden van de BABF zijn de sheets van de bijeenkomst op te vragen via het secretariaat.