Themamiddag 24 juni 2015

Dynamisch Organiseren: Een niet te stoppen ontwikkeling met verstrekkende gevolgen voor functiewaardering en beloningsadvies? Maatschappelijke omwenteling of hype?

 

Organisaties moeten in korte tijd kunnen meebewegen met wijzigingen in bedrijfsvoering en wijzigingen in de vraag in personeel. Hoe ben je op die voortdurend wijzigende vraag voorbereid en werken traditionele keuzes in organisatie-inrichting, functiewaardering en beloningssystematiek niet frustrerend en vertragend?

 

Op woensdag 24 juni a.s. organiseert de BABF een bijeenkomst over "Dynamisch Organiseren". Voor deze themabijeenkomst is een aantal sprekers benaderd die vanuit hun praktijkervaring een inhoudelijke bijdrage leveren die zal worden getoetst en aangevuld met ervaringen van de deelnemende professionals op het gebied van:

 

Organisatieinrichting

Niet de organisatie moet opgetuigd, maar dat wat nodig is georganiseerd. Dat doe je steeds meer in “flexibele werkgemeenschappen”, soms over de grenzen van organisaties heen. Maar hoe verhoudt dat zicht tot de traditionele “hark”?

 

Functiewaardering

Hoe manager, hoe hoger. Hoe hoger, hoe meer. Lange tijd leek dat een veilig onderlegger voor functiewaarderingssystemen. Vakmensen moesten de beloning vooral zoeken in zinvol werk. Maar de boel kantelt.

 

Beloning

Vakmensen moeten meer kunnen verdienen dan hun baas. Zegt zelfs het regeerakkoord. Onmiskenbaar teken van verandering. Vakmanschap krijgt steeds meer aanzien, managers steeds minder.

 


Programma

14.30 uur

15.00 uur

 

 

 

17.00 uur

Ontvangst met koffie & thee

Aanvang sprekers

- Harold Janssen

- Cees de Wildt

- Janneke Vollebergh-Barbiers

Afsluiting met hapje en drankje

 Sprekers

Harold Janssen, oprichter van DeLimes en organisatieactivist van het eerste uur. Vaak verbaasd over wat andere doodnormaal vinden. Harold is meester in de kleine (emergente) strategie en spart graag met collegae van de 'grand strategy'. Ook met mensen die de puntjes op de i weten te zetten, heeft hij doorgaans een zeer productieve relatie.

 

Harold is actief als coach, conferentieleider, schrijver, spreker, trainer, adviseur, bestuurder en interim-manager. Hij heeft daarbij een onwrikbaar geloof in eenieders eigen kunnen en de kracht van communicatie. Harold schreef met Jaap Peters het populaire artikel van 2010 op managementsite.nl, namelijk: "Heeft Het Nieuwe Werken de Toekomst?" en was nauw betrokken bij het tot stand komen van "Het Rijnland Praktijkboekje".


Cees de Wildt, senior adviseur/partner is al ruim 25 jaar werkzaam binnen het vakgebied arbeidsverhoudingen. Cees heeft zowel aan de werknemerskant (FNV) als aan de werkgeverskant (MKB-Nederland) ruime ervaring als onderhandelaar en adviseur. Hij maakte ruim 5 jaar deel uit van het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten en heeft zich de laaste jaren verdiept in arbeidsverhoudingen, onder andere binnen de gezondheidszorg. Cees is specialist in het, zowel inhoudelijk als procesmatig begeleiden van onderhandelingstrajecten.


Janneke Vollebergh-Barbiers, werkzaam bij de HRM beleidsdirectie van de Politie en geeft uitvoering aan experimenten ten behoeve van het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, professionele ruimte/regelvrije teams en vitaal vakmanschap. Zij doet dat in processen van Dynamisch Organiseren, het bevorderen van de dialoog, uitgaande van "wie het weet, mag het zeggen", het probleem/de opdracht/de vraag centraal en "Zijn". Janneke is actief in de rollen van coach, trainer, projectleider en initiator. Steeds zoekt zij naar hoe bedoeling en systeemwereld zo effectief mogelijk met elkaar in relatie gebracht kunnen worden.