workshop 26 maart 2015

Op 26 maart 2015 organiseerden we samen met Vlerick Business School een bijeenkomst waarin Professor Dr. Xavier Baeten verfrissende inzichten presenteerde en concrete oplossingen aanreikte om de “return on reward investment” in secundaire arbeidsvoorwaarden te verhogen. Deze inzichten waren gebaseerd op bekend en bestaand onderzoek, maar werd aangevuld met de resultaten uit “Het grote beloningsonderzoek” dat Vlerick Business School en NRC Handelsblad de afgelopen maanden samen hebben uitgevoerd.

 

De inzichten uit het onderzoek werden direct besproken met een deskundig panel afkomstig uit zowel de profit als non-profit sector. Paul van Liempt (BNR-radio) zorgde ervoor dat ook de deelnemers in het publiek in directe dialoog konden gaan met Xavier Baeten en het panel. Hiermee werd ook geborgd dat de bij de deelnemers aanwezige praktische vragen direct konden worden beantwoord.

 


gastspreker

Professor Xavier Baeten (Vlerick Business School te Gent) is een expert in beloning met specifieke focus op hoe het beloningsbeleid organisaties kan helpen om hun strategie te realiseren en hoe dit kan leiden tot een concurrentie voordeel.

 

Als oprichter van het Vlerick Reward Centre heeft hij een rijke ervaring en unieke focus opgebouwd op het vlak van beloningsmanagement. Enkele van zijn favoriete thema’s zijn: total reward, beloningsstrategieën ontwikkelen, prestatiegerelateerd belonen, beloningscommunicatie, leeftijdsbewust belonen en werknemers motiveren. Hij combineert een sterke wetenschappelijke benadering met een nauwe samenwerking met de praktijk en slaat zo de brug tussen theorie en praktijk.

 

Sinds 2006 heeft Xavier zijn domein verruimd naar corporate governance, en meer bepaald naar de remuneratie van topmanagers. Hij heeft een doctoraat voltooid rond deze thematiek met een hoge praktijkwaarde. Verder heeft het Vlerick Reward Centre een Europese databank ontwikkeld rond de remuneratie van het topmanagement, die jaarlijks wordt bijgewerkt.

 Panel

Paul van Liempt (panelvoorzitter) is presentator van het ochtendprogramma Paul van Liempt op BNR.

 

De kunst van het fluwelen kruisverhoor. Geen journalist houdt zo van het live debat en interview als Paul van Liempt. Spanning in de lucht, concentratie op het gezicht en zweetpareltjes op het voorhoofd.

Hij studeerde culturele antropologie en journalistiek. Na zijn afstuderen ging hij werken bij het Parool. Sinds 2005 werkte hij voor Volkskrant Magazine. In 2007 was hij gedurende zes maanden hoofdredacteur van het tijdschrift Miljonair.

 

 


Chantal Geelhoed (panellid) is HR lead voor Aon Hewitt Nederland en is in deze rol verantwoordelijk voor het HR beleid en de HR processen binnen Aon Hewitt.

 

In de 12 jaar dat zij werkzaam is binnen Aon Groep Nederland bekleedde zij diverse andere HR rollen en was zij daarvoor werkzaam binnen Maatzorg, Ames Autobedrijf en Van Hecke.

Haar achtergrond ligt in het HR vakgebied. Ze ronde in 1999 de HBO opleiding Personeel en Arbeid af en in 2006 de Masteropleiding Strategy and Organisation aan de Open Universiteit.

Chantal is voorzitter van de sectie HR Organisatie & Innovatie binnen de NVP.

 

 

 


Raymond Wammes (panellid) is Director Compensation voor Coca-Cola Enterprises (CCE).

 

Hij is in deze rol verantwoordelijk voor alle aspecten van het beloningsbeleid voor CCE in heel Europa. Voordat hij in 2002 voor Coca-Cola Enterprises ging werken, was hij 18 jaar werkzaam bij Hewitt Associates, een van de grootste HR consulting firms.

Met zijn actuariële achtergrond heeft Raymond de eerste 10 jaar van zijn loop baan gewerkt in advisering op het gebied van pensioenen en verzekerbare benefits.

 

 

 

 

 


Peter Kersten (panellid) is sinds 1995 werkzaam bij de vakbond De Unie/Unie Services als specialist en adviseur op het werkterrein van functiewaardering en beloning.

 

Hij treedt op als functiewaarderingsdeskundige in beroepsprocedures en bij geschillen en heeft hij zitting in diverse (o.a. technische) overleg organen op dit specialistisch werkterrein in verschillende functies (o.a. voorzitter van de Beroepscommissie Functiewaardering en- indeling Horeca, lid Commissie van Deskundigen KLM)

Vanaf 1986 is hij werkzaam in diverse functies op het snijvlak van functie, formatie en financiën, o.a. als formatiemedewerker bij een universiteit en gemeente en laatstelijk als personeel & organisatie consulent.

 

Peter is erelid van de BABF Beroepsvereniging Adviseurs Beloning- en Formatie Management).

 

 


Kitty Spaan (panellid) werkt als zelfstandig adviseur en is daarnaast verbonden aan bureau Altersum. Zij houdt zich bezig met (complexe) verandervraagstukken in organisaties of sectoren. Vanuit haar achtergrond als bestuurder bij FNV bondgenoten werkt zij als adviseur regelmatig aan vraagstukken waarbij vakbonden een rol spelen, zoals vraagstukken op gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

 

Kitty was eerder o.a. hoofd P&O bij Politie en concerncoördinator personeel en organisatie bij een gemeente. Oorspronkelijk heeft zij de opleiding voor sociaal juridische dienstverlening afgerond, en is daarna ook afgestudeerd als socioloog. Meer recent heeft ze een master behaald in advanced change methodologies van Sioo.