lidmaatschap

De BABF is toegankelijk voor iedereen die het beroep van adviseur belonings- en formatiemanagement uitoefent, dan wel een soortgelijke functie uitoefent, bijvoorbeeld als Compensation & Benefits Manager.

 

Contributie

Kosten lidmaatschap € 110,-- per jaar. Het lidmaatschapsjaar duurt van 1 januari tot en met 31 december, maar kan ook per direct ingaan. De hoogte van de contributie wordt dan naar rato van het aantal resterende maanden in het kalenderjaar berekend.

 

Wijzigingen

Wijzigingen in prive- en/of zakelijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan de ledenadministratie. Dit kan via het e-mailadres info@babf.nl.

 

Opzeggen

Het lidmaatschap moet altijd schriftelijk of per e-mail opgezegd worden en uiterlijk vóór 1 december. De opzegging is van kracht met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Voor verenigingen gelden de regels voor opzeggen van lidmaatschappen zoals in de statuten zijn vastgelegd.

 

Je kunt je opzegging mailen naar info@babf.nl of schriftelijk sturen naar Secretariaat BABF, p/a Koenestraat 87, 3958 XE Amerongen. Let op! Binnen 2 weken ontvang je een schriftelijke bevestiging van de opzegging. De schriftelijke bevestiging is het bewijs van opzegging en dient bij onduidelijkheid altijd getoond te worden.

Inschrijfformulier

Om uzelf in te schrijven voor de BABF klik hier.

Contactformulier lidmaatschap

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.