babf-profiel

De beroepsvereniging Adviseurs Belonings- en Formatiemanagement is op 8 mei 2003 opgericht en wil het vak van adviseur belonings- en formatiemanagement beter op de kaart zetten. Nog te vaak worden onze adviseurs gezien als functieanalisten.

 

Echter, de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering hebben ook invloed op de ontwikkeling van de adviseursfunctie. De BABF onderhoudt hiertoe contacten met relevante partijen, zorgt voor uitingen in vakbladen en tijdens symposia en dergelijke en tracht, met name ook via de leden, de doelstellingen uit te dragen.

 

Doelen van de vereniging zijn:

  • Het bevorderen en in stand houden van de kwaliteit en continuiteit van advisering door de leden die aansluit bij de ontwikkeling in de omgeving
  • Het bevorderen en in stand houden van de deskundigheid van de aangesloten leden.
  • Het bevorderen en in stand houden van de profilering van het beroep van adviseur belonings- en formatiemanagement.

 

Activiteiten

De BABF is actief op een aantal gebieden.

 

Informatie- en kennisuitwisseling

Binnen de vereniging worden ontwikkelingen op het werkgebied gevolgd en besproken, worden onderzoeken verricht of begeleid en worden instrumenten ontwikkeld.

Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd voor leden en belangstellenden om informatie en kennis uit te wisselen.

Naar buiten zorgt de vereniging voor communicatie over o.m. de beroepsprofielen, certificering en registratie van leden.

 

Kwaliteitsborging

De BABF streeft naar een verhoging/waarborging van de kwaliteit van de beroepsbeoefening.

In dit licht is door de vereniging een register aangelegd van leden, die voldoen aan de criteria zoals gesteld in de door de BABF gekozen beroepsprofielen.

 

Ook wordt kwaliteitsverhoging bereikt door gezamenlijke ontwikkeling van visie, instrumenten.

 

Tevens zijn een Geschillencommissie, Commissie Register en Certificering (CRC) ingesteld